Publiczna Szkoła Podstawowa im.Bolesława Krzywoustego w Wolinie

 

Nawigacja

      Publiczna Szkoła Podstawowa

           im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

          ogłasza nabór do siódmej klasy sportowej 

         o profilu: piłka nożna chłopców/lekkoatletyka

 

Zgłoszenia ucznia należy dokonać poprzez zapisanie go w sekretariacie szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie do 15.04.2018 r.

Testy sprawnościowe są zaplanowane na 25.04.2018 r.

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest ważne badanie lekarskie o możliwości brania udziału w testach sprawnościowych.  

Druki zgłoszenia do klasy sportowej można uzyskać w sekretariacie szkoły

lub pod numerem 0913261790 lub 509038800 i na stronie internetowej szkoły pspwolin.edupage.org

 

Pliki do pobrania:

Regulamin_klasa_sportowa.doc

Podanie_do_klasy_sportowej.doc

Dane_dla_potrzeb_medycyny_szkolnej.doc

Odpowiedzialnosc_za_dowoz.doc - tylko w przypadku meldunku poza obowdem szkoły

 


 

Ogłoszenie dyrektora szkoły

 

W związku z wiosenną przerwą świąteczną, rozpoczynającą się w czwartek 29 marca, planowane na ten dzień "drzwi otwarte", zostają przeniesione na czwartek 22 marca (tydzień wcześniej). 

 

O godzinie 17:15 rodziców uczniów klas trzecich zapraszamy do auli na spotkanie z panią Anną Jarząb - dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalynych w Wolinie

 


 

Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018. 

Podsumowanie wyników oceniania, klasyfikacji i osiągnięć uczniów klas 0-VII można pobrać pod linkiem zamieszczonym poniżej:

link --->> podsumowanie pierwszego semestru (pobierz)


 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Wolinie

 informuje o naborze na rok szkolny 2018/2019

do klas I  i  oddziałów przedszkolnych

 

Zgłoszenia ucznia należy dokonać poprzez zapisanie go w sekretariacie szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie do 31 marca 2018 r.:

 

Klasa I

  • dzieci 7-letnie (rocznik 2011)
  • dzieci 6-letnie (rocznik 2012) – (dla chętnych, na wniosek rodziców, w przypadku gdy dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2018/2019 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

Oddział przedszkolny:

  • 6 latków (rocznik 2012)
  • 5 latków (rocznik 2013)

 

Wymagane dokumenty:

- odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, PESEL dziecka

- w przypadku dziecka urodzonego w 2012 roku, zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w 2017/2018 lub opinia PPP o możliwości rozpoczęcia nauki)

 

 

 

 

 

Aby dokonać zapisu dziecka należy wypełnić druki: karta zgłoszenia, dane dla potrzeb medycyny szkolnej.  W przypadku gdy dziecko zameldowane jest poza obwodem naszej szkoły rodzice muszą wypełnić druk „odpowiedzialność za dowóz”

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej pspwolin.edupage.org w zakładce ,,strona główna”.

 

 

Pliki do pobrania:

 

dokument "karta zgłoszenia" - pobierz

 

dokument "dane dla potrzeb medycyny szkolnej" - pobierz

 

dokument "odpowiedzialność za dowóz" - pobierz

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 

 


 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie znajduje się w zakładce "Dla Nauczycieli". 

Można go również pobrać klikając w link --->> Statut szkoły

 


 

Realizacja projektu „Bezpieczna Plus”

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie był prowadzony program Rządowy „Bezpieczna Plus”. Realizacja projektu trwała od września do grudnia 2017 roku. Program ukierunkowany był na bezpieczeństwo w szkole i poza nią, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji rówieśniczej, kształtowanie otwartości na problem organizacji czasu wolnego. Duży nacisk kładziony był  na zintegrowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie ze środowiskiem szkolnym i lokalnym.

 

Do działań wychowawczych i edukacyjnych wdrażani byli rodzice, uczniowie, lokalne środowisko oraz instytucje zajmujące się sprawami bezpieczeństwa. W ramach realizacji projektu zorganizowano następujące działania: ”Jestem bezpieczny w szkole i poza szkołą”  - zorganizowanie spotkania dla uczniów z przedstawicielami Policji w Wolinie, „Młody ratownik”- pokaz z udziałem ratownika medycznego,  „Ratunku- pali się! Pożar” - organizowanie spotkań z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej , „Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej - jednostce dbającej o nasze codzienne bezpieczeństwo.”, „Szkolenie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim”-  szkolenie dla pracowników pedagogicznych PSP Wolin z zakresu „Organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Koło artystyczne” – efektem pracy koła artystycznego było przedstawienie Jasełkowe, „Spotkanie edukacyjno – terapeutyczne cyberprzemoc”,  Konkurs mulimedialny „Cyberprzemoc” , „WOPR” – spotkanie z pracownikami w celu podwyższenia  świadomość wśród dzieci, „Wolińska Jesień”- plener malarsko – poetycki, „Bezpieczne i atrakcyjne przerwy międzylekcyjne, „Wyjazdy na basen” ,  udział w konkursie „Jestem Polakiem, znam swój kraj” , organizacja konkursu plastycznego: „Bezpieczny uczeń” , „Spektakl i spotkanie integracyjne” , realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”,  „Stop - grypa”- prelekcje.

Dotychczasowe czynności będą kontynuowane w kolejnych latach pracy szkoły, ponieważ uczeń świadomy zagrożeń jest gwarantem bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

 

Anna Chłopek

Joanna Kleszcz

 

 

 


 

Ogłoszenie dyrektora szkoły

 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej klas IV - VII mogą odebrać kody do dziennika elektronicznego u wychowawcy klasy.

  

Ogłoszenie dyrektora szkoły

 

DODATKOWE  DNI  WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w roku szkolnym 2017/2018

dla wszystkich uczniów

31.10.2017r.

02.11.2017r.

30.04.2018r.

02.05.2018r.

04.05.2018r.

 

ponadto wyłącznie dla uczniów klas gimnazjalnych:

18,19,20.04.2018 r.

(egzaminy gimnazjalne)

 

klasy podstawowe w dniach egzaminów gimnazjalnych mają zajęcia dydaktyczne

 


 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów PSP Wolin

 

Poniedziałek, Wtorek,środa - 1530 – 1730 – p. Sylwestra Jagielska – Fajfer i p. Barbara Kołodzińska (zajęcia socjoterapeutyczne)

Czwartek 1530 – 1730 – p. Renata Łuczak-Arys – zajęcia sportowe

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych smiley

 


 

Koło historyczne w wolińskim skansenie

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam uczniów klas IV-VII oraz II i III (gimnazjum) 

na zajęcia koła historycznego w wolińskim skansenie

 

(w przypadku opadów deszczu zajęcia będą odwołane)

                                                                                                    Gabriela Rajtak

 


 

Szkolny Zestaw Podręczników

 

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018 znajduje się w zakładce - Dla Rodziców.

       

photo

liczba odwiedzin: 921082