Publiczna Szkoła Podstawowa im.Bolesława Krzywoustego w Wolinie

 

Nawigacja

 

 


 

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

 

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

 

zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

 

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów
na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania.
Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne  
dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

 

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl,
na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

 

Zróbmy wszystko, aby nasi uczniowie dysponowali pełną wiedzą na temat przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom i byli ich świadomi. Proszę o uwrażliwienie dzieci na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą stać się ich udziałem, w tym w sposób szczególny
na bezpieczne zachowania nad wodą czy w górach. Przypomnijmy o możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń terrorystycznych, o kąpielach tylko
w miejscach dozwolonych, a także niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów czy spożywania alkoholu.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w sytuacji kryzysowej otoczyli Państwo opieką dzieci i młodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół i placówek.

 

Jestem przekonana, że uczniowie będą wypoczywali pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców i specjalistów, w optymalnych warunkach, korzystając z profesjonalnie przygotowanych zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
już podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację,
np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania. Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja,
a także Lasy Państwowe.

 

Proszę przyjąć słowa uznania za Państwa pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach. Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.

 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

 


 

 

List do Uczniów i Uczennic
z okazji zakończenia
roku szkolnego 2017/2018

 
 
Drodzy i Szanowni,
 

za chwilę po raz ostatni zadzwoni szkolny dzwonek ogłaszając koniec roku szkolnego.

Z pewnością poczujecie radość związaną z rozpoczynającymi się wakacjami. Domyślam się, że nie możecie się już doczekać długich letnich dni wypełnionych zabawą i przygodami. To bez wątpienia dla Was najpiękniejszy i zawsze mocno wyczekiwany okres w całym roku. Jest to czas beztroski, ale nie może być pozbawiony refleksji związanej z bezpieczeństwem Waszym i Waszych znajomych. Pamiętajcie, że od podejmowanych decyzji może zależeć zdrowie, a nawet życie innych. Często o tym przypominam, ale nigdy nie jest dość, by podkreślać, że odwaga ratuje życie - odwaga, która jest odpowiedzialnością za siebie i bliskich.

Życzę Wam by każda chwila tych wakacji była pogodna i radosna, ale przede wszystkim bezpieczna. Pamiętajcie o wzajemnym szacunku, a gdy zauważycie, że ktoś doświadcza przemocy lub podejmuje niebezpieczne zachowania – reagujcie. Rozmawiajcie z rodzicami, czy opiekunami. Zawsze tez możecie takie przypadki zgłosić do mnie osobiście, czy też dzwoniąc na numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

Kochani,

pod koniec wakacji moja misja jako Rzecznika Praw Dziecka dobiegnie końca. Upływa bowiem moja druga i ostatnia kadencja – ale tylko formalnie, bo tak naprawdę cel, który obrałem
w życiu pozostanie niezmieniony – zawsze będę Waszym rzecznikiem, zawsze będziecie mogli zwrócić się do mnie o wsparcie. Dziękuję Wam za te 10 wspaniałych lat, za wszystkie spotkania, rozmowy i  listy. Były to niezwykłe chwile, pełne wzruszeń, radości, uśmiechu, ale też refleksji i troski. Cieszę się niezmiernie, że udało mi się spotkać tak wielu z Was, choć mam świadomość, że nie udało mi się być wszędzie.

Życzę dużo słońca i uśmiechu, podczas wakacji i każdego dnia. Wypoczywajcie mądrze
i bezpiecznie.  Do zobaczenia.

Najderdeczniej pozdrawiam 
Wasz Rzecznik
Marek Michalak

 

 

 

 


 

Poniżej znajdują się listy do 6 latków na rok szkolny 2018/2019:

list_do_6_latka_1819_-_dziewczynka.docl

ist_do_6-latka_1819_chlopiec.doc


 

  Publiczna Szkoła Podstawowa

           im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

          ogłasza nabór do siódmej klasy sportowej 

         o profilu: piłka nożna chłopców/lekkoatletyka

 

Zgłoszenia ucznia należy dokonać poprzez zapisanie go w sekretariacie szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest ważne badanie lekarskie o możliwości brania udziału w testach sprawnościowych.  

Druki zgłoszenia do klasy sportowej można uzyskać w sekretariacie szkoły

lub pod numerem 0913261790 lub 509038800 i na stronie internetowej szkoły pspwolin.edupage.org

 

Pliki do pobrania:

Regulamin_klasa_sportowa.doc

Podanie_do_klasy_sportowej.doc

Dane_dla_potrzeb_medycyny_szkolnej.doc

Odpowiedzialnosc_za_dowoz.doc - tylko w przypadku meldunku poza obowdem szkoły

 


 

Ogłoszenie dyrektora szkoły

 

W związku z wiosenną przerwą świąteczną, rozpoczynającą się w czwartek 29 marca, planowane na ten dzień "drzwi otwarte", zostają przeniesione na czwartek 22 marca (tydzień wcześniej). 

 

O godzinie 17:15 rodziców uczniów klas trzecich zapraszamy do auli na spotkanie z panią Anną Jarząb - dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalynych w Wolinie

 


 

Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018. 

Podsumowanie wyników oceniania, klasyfikacji i osiągnięć uczniów klas 0-VII można pobrać pod linkiem zamieszczonym poniżej:

link --->> podsumowanie pierwszego semestru (pobierz)


 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Wolinie

 informuje o naborze na rok szkolny 2018/2019

do klas I  i  oddziałów przedszkolnych

 

Zgłoszenia ucznia należy dokonać poprzez zapisanie go w sekretariacie szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie do 31 marca 2018 r.:

 

Klasa I

  • dzieci 7-letnie (rocznik 2011)
  • dzieci 6-letnie (rocznik 2012) – (dla chętnych, na wniosek rodziców, w przypadku gdy dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2018/2019 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

Oddział przedszkolny:

  • 6 latków (rocznik 2012)
  • 5 latków (rocznik 2013)

 

Wymagane dokumenty:

- odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, PESEL dziecka

- w przypadku dziecka urodzonego w 2012 roku, zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w 2017/2018 lub opinia PPP o możliwości rozpoczęcia nauki)

 

 

 

 

 

Aby dokonać zapisu dziecka należy wypełnić druki: karta zgłoszenia, dane dla potrzeb medycyny szkolnej.  W przypadku gdy dziecko zameldowane jest poza obwodem naszej szkoły rodzice muszą wypełnić druk „odpowiedzialność za dowóz”

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej pspwolin.edupage.org w zakładce ,,strona główna”.

 

 

Pliki do pobrania:

 

dokument "karta zgłoszenia" - pobierz

 

dokument "dane dla potrzeb medycyny szkolnej" - pobierz

 

dokument "odpowiedzialność za dowóz" - pobierz

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 

 


 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie znajduje się w zakładce "Dla Nauczycieli". 

Można go również pobrać klikając w link --->> Statut szkoły

 


 

Realizacja projektu „Bezpieczna Plus”

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie był prowadzony program Rządowy „Bezpieczna Plus”. Realizacja projektu trwała od września do grudnia 2017 roku. Program ukierunkowany był na bezpieczeństwo w szkole i poza nią, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji rówieśniczej, kształtowanie otwartości na problem organizacji czasu wolnego. Duży nacisk kładziony był  na zintegrowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie ze środowiskiem szkolnym i lokalnym.

 

Do działań wychowawczych i edukacyjnych wdrażani byli rodzice, uczniowie, lokalne środowisko oraz instytucje zajmujące się sprawami bezpieczeństwa. W ramach realizacji projektu zorganizowano następujące działania: ”Jestem bezpieczny w szkole i poza szkołą”  - zorganizowanie spotkania dla uczniów z przedstawicielami Policji w Wolinie, „Młody ratownik”- pokaz z udziałem ratownika medycznego,  „Ratunku- pali się! Pożar” - organizowanie spotkań z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej , „Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej - jednostce dbającej o nasze codzienne bezpieczeństwo.”, „Szkolenie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim”-  szkolenie dla pracowników pedagogicznych PSP Wolin z zakresu „Organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Koło artystyczne” – efektem pracy koła artystycznego było przedstawienie Jasełkowe, „Spotkanie edukacyjno – terapeutyczne cyberprzemoc”,  Konkurs mulimedialny „Cyberprzemoc” , „WOPR” – spotkanie z pracownikami w celu podwyższenia  świadomość wśród dzieci, „Wolińska Jesień”- plener malarsko – poetycki, „Bezpieczne i atrakcyjne przerwy międzylekcyjne, „Wyjazdy na basen” ,  udział w konkursie „Jestem Polakiem, znam swój kraj” , organizacja konkursu plastycznego: „Bezpieczny uczeń” , „Spektakl i spotkanie integracyjne” , realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”,  „Stop - grypa”- prelekcje.

Dotychczasowe czynności będą kontynuowane w kolejnych latach pracy szkoły, ponieważ uczeń świadomy zagrożeń jest gwarantem bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

 

Anna Chłopek

Joanna Kleszcz

 

 

 


 

Ogłoszenie dyrektora szkoły

 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej klas IV - VII mogą odebrać kody do dziennika elektronicznego u wychowawcy klasy.

  

Ogłoszenie dyrektora szkoły

 

DODATKOWE  DNI  WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w roku szkolnym 2017/2018

dla wszystkich uczniów

31.10.2017r.

02.11.2017r.

30.04.2018r.

02.05.2018r.

04.05.2018r.

 

ponadto wyłącznie dla uczniów klas gimnazjalnych:

18,19,20.04.2018 r.

(egzaminy gimnazjalne)

 

klasy podstawowe w dniach egzaminów gimnazjalnych mają zajęcia dydaktyczne

 


 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów PSP Wolin

 

Poniedziałek, Wtorek,środa - 1530 – 1730 – p. Sylwestra Jagielska – Fajfer i p. Barbara Kołodzińska (zajęcia socjoterapeutyczne)

Czwartek 1530 – 1730 – p. Renata Łuczak-Arys – zajęcia sportowe

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych smiley

 


 

Koło historyczne w wolińskim skansenie

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam uczniów klas IV-VII oraz II i III (gimnazjum) 

na zajęcia koła historycznego w wolińskim skansenie

 

(w przypadku opadów deszczu zajęcia będą odwołane)

                                                                                                    Gabriela Rajtak

 


 

Szkolny Zestaw Podręczników

 

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018 znajduje się w zakładce - Dla Rodziców.

       

photo

liczba odwiedzin: 1007918