Publiczna Szkoła Podstawowa im.Bolesława Krzywoustego w Wolinie

 

Nawigacja

Świetlica szkolna gimnazjum Świetlica - Szkoła Podstawowa Biblioteka Plan dnia świetlicy szkolnej Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 Godziny Pracy bibliotek Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne Spis lektur szkoły podstawowej

Biblioteka i świetlica szkolna

Świetlica szkolna gimnazjum

 

Świetlica szkolna dla uczniów klas II i III gimnazjum.

 

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy:

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów.

 

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
 2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
 3. Zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji, udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym problemy z nauką.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej mającej na celu kształtowanie u wychowanków właściwych postaw społeczno – moralnych.
 5. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.
 7. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej.
 8. Kształtowanie wrażliwości uczniów.
 9. Zwracanie uwagi  na poszanowanie praw ucznia.
 10. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
 11. Kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka.
 12. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie: słuchania, dialogu, rozumienia innych.
 13. Umożliwienie uczniom poznanie siebie, swoich potrzeb.
 14. Wykształcenie u młodzieży samodzielności i otwartości na wiedzę.

 

Zapraszamy do świetlicy!

       Tu miło spędzisz czas.

 

 Odrobisz lekcje.

Pograsz w gry planszowe.

Odpoczniesz po lekcjach.

 

 

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

Wrzesień

 1. Integracja – zawieranie nowych znajomości, gry i zabawy integracyjne.
 2. Wrażenia z pierwszych dni w szkole, indywidualne kontakty z uczniami.
 3. Sposoby uczenia się, pomoc w odrabianiu zadań domowych.
 4. Zapewnie właściwych warunków do spędzania czasu wolnego.
 5. Gry i zabawy na „Orliku”

Październik

 1. Dzień Edukacji Narodowej. Pomoc w przygotowaniu uroczystości.   

   Rys historyczny.

 1. Przestrzeganie norm zachowań wobec innych.
 2. Metody uczenia się.
 3. Co najbardziej lubimy u siebie, kolegów, nauczycieli.
 4. Rozwijanie zainteresowań. Wybór sposobów spędzania czasu wolnego.

Listopad

 1. Tradycja i symbolika Święta Zmarłych. Wspomnienia o naszych bliskich , którzy odeszli.
 2. Wychowanie patriotyczne. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Poszanowanie symboli narodowych.
 3. Zainteresowania – źródła  i  potrzeby. Koła zainteresowań, pasje.
 4. Moje potrzeby – propozycje w jaki sposób spędzać czas wolny.
 5. Przygotowania „Mikołajek”

Grudzień

 1. W czym tkwi wielkość i tajemnica Świąt Bożego Narodzenia?
 2. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
 3. Przygotowanie kartek i ozdób świątecznych na kiermasz bożonarodzeniowy.
 4. Pomoc w przygotowaniu zimowych dekoracji szkoły.

Styczeń

 1. Bezpieczeństwo w czasie zabaw na świeżym powietrzu zimą.
 2. Ochrona zdrowia. Jak dbać o własne zdrowie w okresie zimowym.
 3. Podsumowanie I semestru. Co mi się udało, nad czym muszę jeszcze popracować?
 4. Ferie zimowe – nasze plany.

 

Luty

 1. Zdrowy styl życia. Odżywianie, sport.
 2. Jestem odpowiedzialny. Kształtowanie postaw społecznych.
 3. Walentynki. Mój kolega, mój przyjaciel. Rozpoznawanie uczuć.

Marzec

 1. Dzień Kobiet – pamiętamy o tradycji. Ważne kobiety w naszym życiu.
 2. Nadchodzi wiosna. Pomoc w przygotowaniu wiosennych dekoracji szkoły.
 3. Czym są i z czego wynikają niepowodzenia szkolne?
 4. Motywacja do nauki.
 5. Wielkanoc. Tradycje i obyczaje świąteczne. Przygotowanie ozdób i kart świątecznych.

Kwiecień

 1. Aktywność twórcza. Prezentacja talentów, pasji.
 2. Dzień Ziemi – Dbamy o naszą planetę. Formy ochrony środowiska.

Kształcenie postaw proekologicznych.

 1. Jestem asertywny – umiem mówić „nie”. O szkodliwości nałogów.
 2. Bezpieczeństwo w sieci. Umiejętność rozsądnego korzystania z Internetu.

Maj

 1. Majowe święta: Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Zdobycie Wolina, Koniec II Wojny Światowej w Europie. Poszanowanie symboli narodowych. Rys historyczny.
 2. Dzień Matki – kultywowanie tradycji.
 3. Miejsce Polski w Europie – Dzień Unii Europejskiej.
 4. Dzień Książki . Czy czytamy, jeśli tak to co?

Czerwiec

 1. Planujemy wakacje.
 2. Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.
 3. Analiza osiągnięć w roku szkolnym 2017/2018
 4. Gry i zabawy na „Orliku”