Publiczna Szkoła Podstwowa im.Bolesława Krzywoustego w Wolinie

 

Nawigacja

Wydarzenia

Wolińskie Asy 11/12

 

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

„WOLIŃSKIE ASY 2011/2012”

 

28 marca 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Wolińskie Asy” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wolin.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas III z PSP Dargobądz, PSP Kołczewo,     PSP Koniewo, PSP Troszyn, SSP Ładzin i PSP Wolin. Jak co roku celem konkursu było zachęcenie do rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych. Przygotowane zadania pokazały, jak w sposób praktyczny, korzystać z tej wiedzy. Zespoły reprezentujące każdą klasę III naszej gminy, zmierzyły się z zadaniami dotyczącymi wiedzy społeczno-przyrodniczej, ekologicznej, matematycznej, musiały wykazać się również znajomością historii swojego regionu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Dyrektor PSP Wolin p. Urszula Wołowicz, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wolin p. Jan Frankowski, p. Beata Ptaszyńska –Krasa, p. Agnieszka Struska, p. Mirosława Ideliowicz.

            Po wyrównanej i ciężkiej walce tytuł „Wolińskich Asów” zdobyła drużyna z klasy    III C z PSP w Wolinie, którą przygotowała p. Dorota Golonka. Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy III z SSP w Ładzinie przygotowani przez p. Danutę Zawiślak. Natomiast zdobywcę III nagrody wyłoniła dogrywka między drużynami z PSP w Dargobądzu, PSP w Kołczewie i PSP w Koniewie, którą ostatecznie wygrała PSP z Kołczewa pod kierunkiem     p. Mirosławy Ideliowicz. Konkurs dostarczył wielu pozytywnych wrażeń i emocji nie tylko uczniom, ale także ich opiekunom, kibicom i czuwającej komisji. Wszyscy rozeszli się w doskonałych humorach, na co niewątpliwie miały wpływ cudowne nagrody ufundowane przez: Dyrektora PSP Wolin p. Urszulę Wołowicz i Burmistrza p. Eugeniusza Jasiewicza oraz upominki podarowane przez p. Agnieszkę Struską i p. Beatę Ptaszyńską-Krasę. 

            Serdecznie dziękujemy, wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania konkursu. Dziękujemy wychowawcom, a przede wszystkim członkom drużyn za udział w imprezie i wspaniałą zabawę.

J. Kalinowska, J. Kleszcz,

Ż. Szymczak-Pinkowska, A. Zienkiewicz